Prijava
Registracija Pozabljeno geslo

Slovenske iniciative in odbori pozivajo k spoštovanju pooblastil vzgojno izobraževalnega dela

12. apr 2021 16:50
0

Oglasno sporočilo

Poziv k spoštovanju pooblastil v zvezi s potekom vzgojno izobraževalnega dela od 12. 4. 2021 dalje v povezavi s samotestiranjem otrok ter predvajanjem propagandnih sporočil

Spoštovani gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj,

Na Vas se obračamo v povezavi z Obvestilom o poteku vzgojno-izobraževalnega dela od 12.04.2021 dalje, ki izhaja iz prejetega Obvestila Okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (št. 603-1/2021/30 z dne 01.04.2021) in določa Informativno zbiranje podatkov o dijakih, ki bi se želeli prostovoljno samotestirati in predvsem v zvezi z načini in izvedbo testiranja otrok ter predvajanje propagandnih sporočil, ki jih o samotestiranju pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vezano na ravnanje Vas in zaposlenih v Vašem zavodu, ko zapovedujete in grozite s sankcijami zaradi odklonitve testiranja ter omogočate predvajanje propagandnih sporočil, ki jih o samotestiranju pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Vas, kot odgovorno osebo vzgojno-izobraževalnega zavoda in predvsem z namenom, da se izognemo morebitnim nevšečnostim, obveščamo, da je izvedba kakršnegakoli testiranja ali samotestiranja otrok, kakor tudi predvajanja kakršnihkoli propagandnih sporočil v zvezi s to temo nezakonita in nedovoljena.

Naj Vas v začetku seznanimo z ugotovitvami Dr. Gatti, Italijanske bio-inženirke, ki je v laboratoriju pod mikroskopom analizirala sestavo 4-ih tipov vatiranih palčk (za jemanje brisa iz nosne sluznice ali žrela), prisotnih na tržišču in se uporabljajo pri testih za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2.

Njene ugotovitve so sledeče: le ena vrsta testa/palčk (starejšega datuma proizvodnje) ima mehko glavo iz med seboj tesno ovitih karbonskih vlaken, poleg karbonskih vlaken pa je bilo zaznati pod mikroskopom tudi prisotnost kalcija in majhne delce nekaterih drugih elementov, kot na primer železa in aluminijevega silikata. Ni znano, zakaj bi ti elementi bili sploh prisotni v konici, niti to ali vplivajo na rezultat testa. Pri drugi palčki, ki ima konico nekoliko drugače oblikovano in deluje kot nekakšna 'ščetkica', je mikroskop pokazal zelo razcefrano konico, ki ni iz mehkih vlaken, temveč iz zelo trdih, grobih vlaken, ki praskajo po sluznici, da bi se z njo pridobil testni biološki material.

Gre za zelo čvrsta in trda vlakna, v katerih so prisotni tudi nano delci cirkonija oz. cirkonijevega silikata (konice so očitno izdelane s posebno tehnologijo); ta groba vlakna lahko popraskajo sluznico do krvi, ob večjem pritisku pa se lahko celo zlomijo in delci vlaken s temi elementi ostanejo v sluznici nosa oz. žrela. Tretja testna palčka, kot je pokazal mikroskop, ima konico z zelo neurejenimi, ščetinastimi vlakni; gre za steklena vlakna, na katerih je prisoten aluminijev silikat, titanij, kalcij, kalij, železo idr. Ni znano ali ob drgnjenju sluznice s tem tipom palčk ti elementi ostanejo izključno na konici palčke ali pa ostanejo v določeni meri tudi na sluznici testirane osebe.

Četrta palčka ima na prvi pogled vlakna precej podobna drugi palčki, a se je pokazalo, da so na njeni konici prisotni tudi nano delci srebra in nano delci cirkonijevega silikata, titanija, aluminija ter zelo velika količina žvepla. Popolnoma nejasno je, zakaj so na konici testne palčke prisotni vsi tej nano delci vseh naštetih elementov, zlasti srebra.

Po besedah strokovnjakinje je zelo nenavadno, da se pri izdelavi vatiranih testnih palčk sploh uporabljajo vsi tej elementi, saj se običajno uporabljajo pri izdelavi raznih medicinskih naprav in razvijanju nano tehnologij, a je njihov namen tam jasen in utemeljen. Testne palčke/testi za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2 torej glede na uporabljeno posebno (in ne neko navadno) tehnologijo izdelave predstavljajo pravzaprav medicinsko napravo (medical device). Kar je po njenem mnenju še bolj nenavadno, pa je to, da na ovitku testov/palčk ni naveden noben od teh ugotovljenih elementov, kar seveda zbuja dvom, saj so na embalaži običajno vedno navedene vse sestavine in vsi elementi, ki so prisotni, tudi če so prisotni le v sledovih.

Če povzamemo njene nadaljnje ugotovitve: za teste oz. testne palčke, ki so novejšega datuma proizvodnje in so trenutno pretežno dobavljivi na tržišču, se večinoma uporabljajo steklena vlakna; konice testnih palčk torej niso iz mehkih vlaken, kot bi se pričakovalo za jemanje brisa iz zelo mehkega in občutljivega tkiva kot je nosna/žrelna sluznica, temveč iz zelo grobih, trdih vlaken. Te novejše testne palčke oz. konice zelo dobro postrgajo testni biološki material (vzorec sluznice), a s tem, ko se jih potisne v nosno votlino in jih nato še nekajkrat zavrti, da se postrga sluznico in pridobi vzorec, lahko izzove krvavitve in poškodbe sluznice ali pa celo predre membrano, ki loči nosno votlino od možganov ter zlomi etimoidno kost, ki leži za to membrano (kar je nato potrebno operirati – znan je primer ženske iz Texasa, ki se ji je to zgodilo pred dvema mesecema). Poleg tega so ta izredno trda vlakna na testnih palčkah hkrati tudi zelo krhka – lahko se zdrobijo, odlomijo, delci vlaken pa ostanejo v sluznici in povzročijo fibroze, granulomatoze ter razne poškodbe žrelnice. Zaradi tega bi smel testiranja izvajati le nekdo, ki dobro pozna anatomijo človeške lobanje, torej nek specialist/ORL, ne pa nekdo, ki tega znanja nima.

Nenazadnje vemo, da je anatomija otrok drugačna kot anatomija odraslih, zato so zanje ti testi popolnoma neprimerni. Še toliko večji problem pa je večkratno ponovljeno testiranje (enkrat ali celo večkrat tedensko), saj to zelo razdraži občutljivo mehko sluznico, če pa pride do poškodbe sluznice, se ta v parih dneh ali enem tednu ne more ponovno zaceliti, zato vsako nadaljnje testiranje povzroči še dodatne poškodbe. Zato je po mnenju dr. Gatti za otroke redno tedensko testiranje zelo tvegano z medicinskega vidika.

Pri tem nadalje poudarjamo, da v Sloveniji ni ustrezne pravne podlage za izvajanje obveznega ukrepa testiranja oziroma samotestiranja oseb. Kakor je tudi Vam znano, so priporočila NIJZ le priporočila in niso zavezujoče narave. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS- -2 (Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4.3.2021) pa je podzakonski predpis, ki nima pravne podlage v zakonu. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06, s spremembami) namreč z nobeno določbo ne določa samotestiranja, kot obveznega ukrepa za preprečevanje širjenja okužb pri nalezljivih boleznih. Noben podzakonski predpis, naj bo Sklep, Odlok ali Odredba, nima pravne narave predpisa, ki bi lahko formalno in/ali vsebinsko širil domet zakonske določbe. Podzakonski predpisi lahko skladno s ustavnopravnim načelom zakonitosti, zakonsko materijo le podrobneje urejajo (to je njihova funkcija in namen), pri čemer pa to ne sme pomeniti, da se dolžnosti širijo in pravice ožijo.

Odloka Vlade RS, ki seveda ni zakon, torej ni mogoče šteti za pravno podlago za odreditev in izvedbo samotestiranja otrok kakor tudi za predvajanje kakršnihkoli propagandnih sporočil v zvezi s to temo. Na tem mestu pa izrecno navajamo še, da privolitev posameznika ne bi bila ustrezna pravna podlaga, saj vsekakor manjka element prostovoljnosti.

Skladno z navedenim tudi kakršnokoli sankcioniranje na podlagi neupoštevanja tega ukrepa, nima pravne podlage v zakonu.

Pri tem gre opozoriti vodstvo šole, da kot vzgojno-varstveno in izobraževalni zavod nima zakonske podlage (kljub morebitnim navodilom in okrožnicam MIZŠ ali drugih institucij) za zbiranje in vodenje evidenc z osebnimi podatki otrok, ki bi bile kakorkoli povezane s tem ukrepom. Glede tega je svoje stališče in pravno mnenje podala tudi Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije gospa Mojca Prelesnik, katero je tudi javno objavljeno in dostopno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, pri čemer je slednja v tej zadevi uvedla tudi inšpekcijski nadzor.

Posledično vzgojno-izobraževalni zavod tudi nima nikakršnih pristojnosti, pravic ali dolžnosti, onemogočanja šolanja otrokom v šoli v primeru odklonitve testiranja.

Nenazadnje in najpomembneje pa je, otroci uživajo posebno ustavno varstvo in skrb, zaščiteni so pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem (56. člen Ustave RS). Izobraževanje otrok je prav tako ustavna kategorija (57. člen Ustave RS). Pravice otrok pa se kažejo kot nasprotni izraz dolžnosti staršev, ki izvirajo iz starševske skrbi (54. člen Ustave RS). Varovanje otrokove koristi je namreč dolžnostno upravičenje, katerega nosilci so v prvi vrsti starši. Pri tem tako otroci kot tudi starši ne smejo biti neutemeljeno in protipravno prikrajšani. Gre namreč za posebej ustavno varovane kategorije, kar pomeni, da je še bolj poudarjen tako negativni, kot pozitivni značaj teh pravic in dolžnosti. Na tem mestu negativni značaj pravic pomeni, da nihče, predvsem pa ne država in javne institucije (torej tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) v te pravice ne smejo posegati, če to ni izrecno predpisano z zakonom.

Istočasno pa iz pozitivnega značaja pravic izhaja, da mora država in javne institucije (ponovno tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) storiti vse, kar lahko storijo in, kar je od njih mogoče razumno pričakovati, da bomo nosilci teh pravic tudi v praksi lahko te pravice učinkovito uresničevali.

Verjamemo, da je tudi vaše mnenje, da je sodelovanje med otroci in Vami potrebno zgraditi na zaupanju ter spoštovanju pravic in dolžnosti tako staršev, otrok, kot tudi Vas in Vašega zavoda. Prav tako smo prepričani, da ste seznanjeni s tem, da je v pristojnosti staršev, da se o zadevah, ki se nanašajo na njihove otroke in starše same, odločajo slednji, v kolikor seveda ne gre za zadeve programa in funkcije Vašega zavoda ter strokovnih pedagoških vprašanj.

Glede na to Vas pozivamo, da pri izvajanju vašega dela ohranite strokovnost in, da se ne poslužujete metod in tehnik s katerimi prihaja do prekoračitve pooblastil pedagoške stroke in posledično ravnanj, ki pomenijo poseg v vse zgoraj navedene in druge pravice otrok in staršev.

Prav tako vas pozivamo, da opravljate javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, častno in v mejah spoštovanja človekovega dostojanstva, politično nevtralno in nepristransko.

S tem, ko se posega se v ustavno pravico do obveznega šolanja, osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic, pravico do svobode vesti, tako otrok, kot staršev, namreč ta določena ravnanja predstavljajo razloge za sum storitve enega ali celo več kaznivih dejanj.

Vse to se počne na podlagi navodil, smernic in podzakonskih predpisov, ki nimajo pravne podlage v zakonu ter ob odsotnosti strokovno-medicinske prepričljivosti, ki bi utemeljevala nujnost, primernost in sorazmernost zapovedanega ukrepa, skratka, ob odsotnosti pravno formalne in vsebinske podlage, kar je nedopustno in tudi v izrecnem nasprotju z Odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-83/20 in delno Odločbo in sklepom Ustavnega sodišča RS, št. U-I-445/20.

Naj Vas za konec seznanimo še s sodbo Družinskega sodišča v Weimarju (R Nemčija), s katero je sodišče 8. aprila 2021 razsodilo, da je od učencev prepovedano zahtevati, da nosijo med poukom kakršne koli maske, se držijo socialne distance ter opravljajo hitre teste za SARS-CoV-2. Sodišče je presodilo tudi, da je treba poučevati šolarje v razredih (in ne online).

V zgoraj navedem postopku je sodišče presojalo v t.i. postopku zaščite otrok in njihovih pravic, v katerem je sodišče prišlo do zaključka, da sedanji ukrepi predstavljajo tveganje za duševno, fizično ali čustveno dobrobit otroka do te mere, da bo nadaljevanje teh ukrepov brez intervencije z veliko verjetnostjo pripeljalo do znatne škode. Ne samo, da je ogroženo predvsem otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje zaradi obveze nošenja mask, vzdrževanja socialne razdalje med seboj in do drugih oseb, temveč je že poškodovano. S protipravnimi ukrepi se istočasno kršijo številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, ustavi in mednarodnih konvencijah, kakor tudi pravica do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti ter pravice in dolžnosti staršev, ki se navezujejo na vzgojo in skrb staršev za svoje otroke.

Sodišče je v predmetni sodbi ugotovilo: "Otroci so poškodovani fizično, psihično in vzgojno, njihove pravice pa so kršene, ne da bi to koristilo otrokom samim ali tretjim osebam." V sodbi je še zapisano, da se upravitelji šol, učitelji in drugi ne morejo sklicevati na državnopravne predpise, na katerih temeljijo ukrepi, ker so ti protiustavni in s tem nični, saj kršijo načelo sorazmernosti, na kateremu temelji pravna država. Po tem načelu morajo biti ukrepi, predvideni za dosego zakonitega namena, primerni, nujni in sorazmerni v ožjem smislu – pretehtati je potrebno prednosti in slabosti, ki se z njimi dosežejo.

Ukrepi, ki ne temeljijo na dokazih in so v nasprotju s tem načelom, so tako neprimerni za dosego legitimnega namena, ki ga zasledujejo in sicer za preprečitev preobremenitve zdravstvenega sistema ali zmanjšanje stopnje okužbe s SARS-CoV- 2. Poleg tega je sodišče pojasnilo, da niso prizadete osebe tiste, ki morajo upravičevati protiustavnost posega v svoje pravice, temveč bi moral organ, ki s državnopravnimi predpisi posega v pravice državljanov, s potrebnimi znanstvenimi dokazi (stroke) dokazati, da so ukrepi, ki jih je predpisal, primerni za dosego predvidenih namenov in, da so sorazmerni. Do sedaj se to še ni zgodilo.

Kar se tiče nošenja obraznih mask, je sodišče sledilo mnenju sodne izvedenke, da učinkovitost mask za zdrave ljudi v javnosti ni podprta z znanstvenimi dokazi. V sodbi je zapisano še, da se mednarodne zdravstvene oblasti sicer zavzemajo za nošenje mask v javnih prostorih, a tudi pravijo, da za to ni dokazov iz znanstvenih študij. Vsi trenutno dostopni znanstveni rezultati kažejo, da maske nimajo vpliva na proces okužbe. Maske niso le neuporabne, temveč tudi nevarne, je presodilo sodišče. Kot še pojasnjuje izvedenka, je treba vsako masko pravilno nositi, da je načeloma učinkovita (kar pa ne pomeni, da preprečuje prenos virusa/okužbe). Če se jih dotaknete, lahko maske postanejo nevarne za okužbo. Ljudje maske ne nosijo pravilno, prav tako se jih zelo pogosto dotikajo z rokami. Tveganje za okužbo se ne zmanjša z nošenjem maske, temveč se celo poveča z nepravilnim ravnanjem z masko, "nerealno" pa je pričakovati in doseči, da bi prebivalstvo ustrezno uporabljalo maske.

Glede ohranjanja vsesplošne razdalje je sodišče sledilo oceni izvedenke in sicer, da vzdrževanje razdalje približno 1,5 m - 2 m, kadar nobeden od prisotnih ne kaže znakov prehlada, ni podprto z znanstveni podatki. Sožitje ljudi in predvsem brezskrben stik med otroki je s tem ukrepom zelo močno okrnjen, ne da bi bilo mogoče opaziti kakršno koli korist v smislu zaščite pred okužbami. Po njenih izjavah so presimptomatski prenosi sicer možni, ne pa nujni. Vsekakor pa so po mnenju izvedenke bistveno nižji pri ocenjevanju resničnih kontaktnih scenarijev, kot pri matematičnem modeliranju.

V resničnosti gre za izredno nizko stopnjo prenosa pri asimptomatskih primerih, le 0,7%. Možnost, da bi asimptomatske osebe, ki smo jih prej opisovali kot zdrave, množično prenašale virus, je torej nesmisel. Tudi ob morebitnem povečanju stopnje okužbe z novo različico virusa, v obsegu, predvidenem v študijah, se pričakuje, da se širjenje virusa v šolah ne bo znatno povečalo. Tej neznatni koristi stojijo naproti številni možni neželeni učinki, povezani s telesno, psihološko in socialno blaginjo otrok, zaradi česar trpijo mnogi otroci, da bi preprečili eno samo okužbo. Izvedenka jih je med drugim podrobno predstavila na podlagi registra neželenih učinkov, objavljenega v reviji Pediatric Journal.

Pri vprašanju samotestiranja učencev in uporabe PCR ter hitrih antigenskih testov za ugotavljanje prisotnosti okužbe s SARS-Cov-2, je sodišče upoštevalo mnenje izvedenca, ki v svojem poročilu poudarja, da je s PCR testom mogoče zaznati le genski material, ne pa tudi ali RNA prihaja iz virusov, ki so sposobni razmnoževanja in okužbe. Prav tako je druga sodna izvedenka v svojem strokovnem molekularnem biološkem izvedenskem mnenju potrdila, da PCR test - tudi če je bil pravilno izveden - ne more dati nobene potrditve o tem, ali je oseba okužena z aktivnim patogenom ali ne.

Tudi če je pri izvajanju PCR testa vse narejeno "pravilno", vključno z vsemi pripravljalnimi koraki in je test pozitiven, tj. da je zaznano zaporedje genoma, ki obstaja v enem od korona virusov ali celo v konkretnem SARS-CoV-2 virusu, to v nobenem primeru še ne pomeni, da je oseba, ki je pozitivno testirana, zares okužena in zato posledično nevarna/kužna. Rezultati PCR testa so, tako sodna izvedenka, odvisni od številnih parametrov, ki po eni strani povzročajo precejšnje negotovosti, po drugi strani pa je z njimi mogoče ciljno manipulirati tako, da se doseže veliko ali pa le nekaj (na videz) pozitivnih rezultatov.

Izpostaviti je treba dva očitna vira napak. Najprej je to število genomov, ki jih je treba testirati. Ta se je v skladu s smernicami WHO zaporedoma zmanjšal s prvotnih treh zaporednih na enega. Izvedenka je izračunala, da pri uporabi samo enega ciljnega gena pri mešani populaciji 100.000 testov z nobeno dejansko okuženo osebo in s povprečno stopnjo napak, dobimo rezultat 2.690 napačno pozitivnih. Če bi uporabili 3 ciljne gene, bi bilo le 10 lažno pozitivnih rezultatov. Drugi vir napak pa je tako imenovana vrednost ct (ciklov), to je število korakov amplifikacij/podvojitev, ob katerih je test še vedno ocenjen kot "pozitiven". Sodna izvedenka poudarja, da po soglasnem znanstvenem mnenju vsi "pozitivni" rezultati od 35 cikla dalje, nimajo znanstvene (tj. utemeljene z dokazi) podlage.

Test za odkrivanje SARS-CoV-2, ki so ga s pomočjo WHO razširili po vsem svetu, pa je bil (in tudi vsi ostali testi, ki temeljijo na njem) nastavljen na 45 ciklov, ne da bi določili, kje je vrednost ct "pozitivna". Tudi antigenski hitri testi, ki se jih uporablja za masovno testiranje, ne morejo zagotoviti nobenih informacij o okužbi ali nalezljivosti, saj je z njimi mogoče odkriti le določene beljakovinske sestavine, ki niso povezane z virusom, ki ima zmožnost razmnoževanja. Na koncu je izvedenka poudarila še, da nizka specifičnost testov povzroča visoko stopnjo lažno pozitivnih rezultatov, ki imajo nepotrebne osebne (karantenske) in socialne (npr. zaprte šole, "poročila o izbruhih") posledice. Napake oz. veliko število lažno pozitivnih rezultatov je še posebej veliko pri testih na zdravih ljudeh.

Glede na vse zgoraj navedeno Vas še pozivamo, da otroci, ki bodo morebiti odklonili nošenje maske in samotestiranje, pri zasledovanju njihove najvišje koristi, ne bodo deležni kakršnihkoli pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in stigmatizacije, kar neposredno in neizogibno vodi v nedopustno diskriminacijo.

Pri čemer Vas pozivamo, da navedeno spoštujete tudi v odnosu do staršev.

V izogib nadaljnjim ukrepom in nepotrebnemu zaostrovanju odnosov, v luči zaščite duševne in telesne integritete otrokov ter staršev in v pričakovanju, da nadaljnji koraki za zaščito starševskih in otrokovih pravic in koristi ne bodo potrebni, Vas pozivamo, da spoštujete napisano in se vzdržite nadaljnjih pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in stigmatizacije.
Prav tako Vas pozivamo, da na to temo komunicirate izključno s starši in ne z otroci.

V pričakovanju razumnega in spoštljivega obravnavanja predmetnega poziva Vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Odvetniki za človekove pravice
Civilna iniciativa Delavcev v vzgoji in izobraževanju
Civilna iniciativa Otrok ne damo
Starši za ustavno presojo obveznega nošenja mask za otroke od 6.razreda do 4. letnika SŠ
Civilna iniciativa Maske dol
Civilna iniciativa Združeni gostinci
Sindikat taksistov Slovenije
Gibanje Triglav
Civilna iniciativa Odprimo Slovenijo
Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb
Odbor za človekove svoboščine

Poslano naslovniku po:

 • elektronski pošti,
 • priporočeno s povratnico.

Preberite še ostale objave o Covid-19:

0

Galerija

  loading...


  Preberi še


  Razvrsti po:
  Kozmetometer
  Zadnje ocene
  Zadnji izdelki
  • Dow* 20. sep 2021 20:00
   dobra
  • Dow* 20. sep 2021 17:09
   super
  • Dow* 20. sep 2021 17:04
   v redu
  • gakiko 19. avg 2021 21:40
   dober, neproblematičen
  • Sannnja5 22. jan 2021 11:52
   schauma šampon
  Forum
  Zadnje objave
  Najbolj brano
  Trenutno dogaja
  Izpostavljamo
  Če vam je všeč klasičen, minimalističen slog, potem bo trend hlač za letošnjo jesen in zimo kot nalašč za vas.