Prijava
Registracija Pozabljeno geslo

Pogoji uporabe

12. nov 2012 9:27
0

S portalom Planet Lepote upravlja podjetje:

ATS Splet d.o.o.
Šmartinska cesta 130
1000 Ljubljana

Tel: 01 600 37 90
Elektronska pošta: urednistvo@planet-lepote.com

Glavna in odgovorna urednica: Tanja Matko

Za oglaševanje nas kontaktirajte: marketing@planet-lepote.com

Spoštovanje pravil spletnega medija Planet Lepote

Z registracijo na spletni medij Planet Lepote uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe in pravila sodelovanja, da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Upoštevanje teh pravil je obvezno za vse člane spletnega medija, sicer si lastnik spletnega medija pridržuje pravico popravljati, prestavljati, združevati ali umikati sporočila na forumu, profilih, Kozmetometru in kjerkoli drugje na mediju, in trajno ali začasno deaktivirati članstvo na u brez pojasnila ali predhodnega obvestila.

Definicije pojmov

Lastnik, ponudnik in skrbnik spletnega medija Planet Lepote je podjetje ATS Splet d.o.o. (v nadaljevanju lastnik).

 

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletni medij Planet Lepote in ga na kakršenkoli način uporablja.

Član spletnega medija Planet Lepote je vsak uporabnik, ki se je registriral na Planet Lepote.

 

Splošno

Pogoji uporabe določajo pogoje uporabe in sodelovanja na spletnem mediju Planet Lepote. Lastnik spletnega medija Planet Lepote si pridržuje pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

 

Lastnik spletnega medija Planet Lepote si pridržuje pravico do spremembe ali umika katerekoli vsebine brez predhodnega obvestila.

Planet Lepote omogoča pregledovanje, branje in iskanje novic in člankov, sodelovanje na forumu, profilnih straneh, pisanje ocen na Kozmetometru, pisanje blogov, zasebnih sporočil in komentiranje člankov in novic.

Kjer lahko uporabniki pišejo sporočila, s tem izražajo svoja mnenja in stališča, ki ne odražajo mnenj in stališč lastnika medija.

V okviru nudenja storitev se na spletnem mediju prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki omogočajo, da so storitve medija za uporabnike brezplačne, zato vas prosimo, da ne uporabljate tehnologij, ki blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

Če ni drugače določeno, lahko uporabniki storitve na spletnem mediju Planet Lepote uporabljajo samo za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, predelovanje, posredovanje, prodaja ali kakršnakoli druga oblika uporabe katerekoli informacije, dokumenta, vsebine, programske opreme ali storitve, ki jih nudi spletni medij Planet Lepote.

Dokumenti na spletnem mediju

Uporaba dokumentov, ki se nahajajo na spletnem mediju Planet Lepote, je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

 

·         če pred tem pridobite dovoljenje oz. soglasje lastnika ali urednika strani,

·         če se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,

·         če gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,

·         če je na dokumentu naveden avtor ter povezava na izvorno spletno stran,

·         če se dokumenti na noben način ne spreminjajo oziroma preoblikujejo.

 

Zgoraj omenjeni dokumenti ne zajemajo dizajna ali izgleda spletnega medija Planet Lepote, ki so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, z Zakonom o industrijski lastnini ter podzakonskimi akti. Logotip, grafika, zvok ali izgled spletnega medija se ne sme kopirati, razen če lastnik a na to izrecno pristane s pisnim soglasjem.

 

Lastnik ne zagotavlja ustreznosti informacij, ki so vsebovane v dokumentih in povezanih grafikah, ki so objavljeni na spletnem mediju Planet Lepote. Lastnik a v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletnem mediju Planet Lepote.

 

Registracija in varnost

Če želite odpreti uporabniški račun na Planetu Lepote, morate opraviti postopek registracije, kjer morajo biti vsi zahtevani podatki popolni in pravilni. S tem, ko odprete uporabniški račun, se zavežete, da ste odgovorni za vse aktivnosti, ki se dogajajo na vašem uporabniškem računu.

V primeru zlorabe vašega uporabniškega računa morate o tem nemudoma obvestiti lastnika spletnega medija, sicer ste lahko odgovorni za vse napake ali izgubo podatkov, ki so vzrok zlorabe vašega uporabniškega računa.

 

Zavezujete se, da ne boste na noben način ogrožali delovanja spletnega a Planet Lepote, kar vključuje poskus obremenjevanja, poškodovanja ali uničenja strežnikov, na katerih spletni  deluje. Prav tako se zavezujete, da ne boste poskušali na noben način pridobiti dostopa do drugih uporabniških računov.

Prepoved žaljenja, zlorab in kršitev avtorskih pravic ter pravic intelektualne lastnine

Storitve Planeta Lepote vam omogočajo, da na različne načine komunicirate z drugimi uporabniki spletnega medija. Strinjate se, da boste storitve uporabljali samo za objavo, pošiljanje in sprejemanje sporočil in materiala, ki so primerni. Prepovedano je:

 

·         obrekovanje, zloraba, nadlegovanje, grožnje ali kakršnekoli druge kršitve pravic drugih,

·         objava, nalaganje, distribucija ali širjenje neprimerne, obscene, nespodobne ali nezakonite vsebine ali informacij,

·         uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugo objavljanje datotek, ki vsebujejo fotografije, programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni, ki urejajo intelektualno lastnino,

·         nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe oziroma drugo programsko opremo ali programe, ki lahko poškodujejo tuj računalnik ali lastnino,

·         nalaganje kakršnihkoli datotek, ki so jih objavili drugi uporabniki, za katere veste oziroma bi morali vedeti, da jih ne smete reproducirati, objaviti, izvajati ali kakorkoli drugače zlorabiti,

·         omejevanje ali preprečevanje dostopa do vsebin na spletnem u drugim uporabnikom,

·         zbiranje kakršnihkoli informacij o drugih, vključno z naslovi elektronske pošte,

·         kršitev zakonodaje,

·         uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugačno kopiranje ali posredovanje (odplačno ali neodplačno) tretji fizični ali pravni osebi kateregakoli direktorija na lastnem ali tujem uporabniškem računu.

Lastnik spletnega medija ni zavezan nadzorovati dejavnosti uporabnikov, vendar si pridržuje pravico, da pregleduje materiale, ki so objavljeni, in odstrani vsebine po lastni presoji. Lastnik spletnega medija si pridržujejo pravico, da brez predhodnega opozorila zavrne dostop do uporabniških strani na spletnem mediju za določen ali nedoločen čas.

 

Objavljeni materiali

Lastnik spletnega medija ne postane lastnik materialov, ki jih objavite straneh spletnega medija Planet Lepote, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi s svojim internetnim poslovanjem. Za objavo na spletnem u Planet Lepote vam ne pripada nikakršno plačilo. Z objavo jamčite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili.

 

Hkrati z objavo jamčite, da je vaša objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega medija uporabljajo gradivo skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo, pri čemer vam ne pripada nikakršno plačilo.

 

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik spletnega medija se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov in članov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam.

 

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki,

vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabniki se morajo zavedati, da je lastnik spletnega medija dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Članstvo in vzdevek

Pred registracijo dobro premislite, kateri vzdevek (uporabniško ime) želite imeti na spletnem mediju, saj naknadne spremembe uporabniškega imena niso možne. Izjemoma se lahko izbrano uporabniško ime na željo uporabnika spremeni, dokler uporabnik nima več kot 5 objav na u.

 

Ko postanete član spletnega medija Planet Lepote, se vašega članstva ne izbriše niti na vašo izrecno željo.

 

Z zahtevami po brisanju ali popravljanju sporočil se obrnite na uredništvo, ki se bo po svoji presoji odločilo, ali je vaša prošnja utemeljena.

 

Podvojene registracije (torej da ste na  prijavljeni pod dvema ali več uporabniškimi imeni) niso dovoljene in se izbrišejo, deaktivirajo ali združijo.

Varstvo intelektualne lastnine

Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki bi kršili pravo intelektualne lastnine oz. avtorskega prava.

 

Prepoved oglaševanja

Zaradi zaščite interesov lastnika spletnega medija in interesov svojih poslovnih partnerjev – najemnikov oglasnega prostora,  spletni medij Planet Lepote uvaja pravilnik, ki vse oglaševalce obravnava enakopravno in z navedenimi ukrepi ščiti njihove pravice ter preprečuje nepošteno poslovno prakso iz naslova nelojalne konkurence.

 

Po tem pravilniku bodo na spletnem mediju Planet Lepote z oglaševalskega vidika vsa podjetja obravnavana enako, ne glede na to, ali se nahajajo v Republiki Sloveniji ali izven nje.

 

Oglaševanje, promoviranje, prodajanje ali kakršnokoli pristransko podajanje mnenj in podatkov kjerkoli na spletnem mediju, ki ni dogovorjeno z uredništvom medija, je prepovedano. Sporočila s tako vsebino se nemudoma umaknejo brez predhodnega obvestila člana. V primeru nadaljnjega nespoštovanja tega pravila se članstvo deaktivira.

Prav tako je prepovedano prikrito oglaševanje (npr. elektronski naslov, ki nakazuje na druge komercialne strani, zloraba zasebnih sporočil, podpisov v sporočilih na forumu, blogov, profilnih strani in podobno).

 

O tem, kaj sodi pod prikrito oglaševanje, presoja lastnik spletnega medija.

 

Vsem poslovnim subjektom (fizičnim in pravnim osebam), ki se ukvarjajo s trženjem, prodajo ali distribucijo določenih blagovnih znamk, izdelkov  ali storitev, je prepovedano sodelovanje v temah, v katerih se izraža mnenja o teh blagovnih znamkah, izdelkih ali storitvah.

Za kršitev prepovedi oglaševanja se ne šteje:

 

·         objavljanje prispevkov posameznih uporabnikov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z izdelavo nakita ali s kakšnim drugim ustvarjalnim hobijem.

·         sodelovanje članov in uporabnikov, ki so zastopniki, uvozniki ali distributerji določenih izdelkov, blagovnih znamk ali storitev, če le-ti sodelujejo v temah, ki se ne nanašajo na njihovo dejavnost.

 

Pri registraciji je možen vpis podatkov v rubriko 'podpis', katere vsebina se pojavlja pod sporočili članov na forumu. V to rubriko ni dovoljeno vpisovati reklam in povezav na komercialne strani oz. vse ostale strani, preko katerih je možno posredno oglaševanje konkurenčnih spletnih strani.
Če ste zainteresirani za oglaševanje na spletnem mediju Planet Lepote, nam pišite na elektronski naslov marketing(at)planet-lepote.com

 

V obdobju, ko so na Planetu Lepote prisotni oglaševalci določenih izdelkov ali storitev, je prepovedano kakršnokoli omenjanje konkurenčnih podjetij, ki nudijo enake izdelke (izdelke istih blagovnih znamk) ali storitve (istovrstne storitve), ne glede na to, ali se konkurenčna podjetja nahajajo v Sloveniji ali izven nje, in ne glede na to, ali ima član ob navedbe podatkov korist ali ne.

 

Prepoved omenjanja velja tako za forum kot tudi Kozmetometer, bloge, komentarje na članke in novice ter vse ostale oblike in načine obveščanja.

 

Če ste v dvomih, ali je določena vsebina v določenem trenutku primerna za objavo, se obrnite na uredništvo (urednistvo'at'planet-lepote.com).

 

Lastnik spletnega medija dovoljuje omembe podjetij le pod pogojem, da te objave niso konkurenčne, ne ogrožajo poslovanja in ne posegajo v pogodbene pravice obstoječih oglaševalcev na spletnem mediju. O vsaki taki objavi lastnik a odloča za vsak primer posebej.

V kolikor na spletnem mediju obstaja predhodno dovoljena objava iz prejšnjega člena, lastnik medija pa naknadno sklene pogodbo s konkurenčnim oglaševalcem, se lahko vse prejšnje brezplačne in konkurenčne objave brez predhodnega opozorila odstranijo.

Vsa direktna in posredna oglasna sporočila v kakršnikoli obliki, ki bodo kršila navedena pravila in ne bodo odobrena s strani lastnika spletnega medija, bodo nemudoma odstranjena, kršitelji pa za neupoštevanje pravilnika opozorjeni oz. v primeru ponavljanja kršitev ustrezno sankcionirani.

 

Vsi lastniki, predstavniki in zaposleni v podjetjih ali kakorkoli povezane osebe, ki pod pretvezo člana a prikrito ali odkrito oglašujejo svoje podjetje, izdelke ali storitve, se ob registraciji strinjajo, da lahko izsledimo njihove podatke in jih za oglaševanje bremenimo v znesku po aktualnem ceniku na dan nedovoljenega oglaševanja. Strinjajo se z izstavitvijo in plačilom računa, izstavljenega za oglaševanje brez predhodnega dogovora oz. brez predhodno sklenjene pogodbe o sodelovanju. V takem primeru se šteje, da je oglaševalec seznanjen s ponudbo in cenikom upravitelja a in nanje nima pripomb.

0

Galerija

  Preberi še


  Razvrsti po:
  Kozmetometer
  Zadnje ocene
  Zadnji izdelki
  • Tanja 19. mar 2023 20:52
   RES slabo, meni izsušuje kožo
  • Tanja 21. feb 2023 18:20
   Izvrsten, najboljši
  • [*jag0da*] 19. feb 2023 12:25
   Svaljka se
  • [*jag0da*] 19. feb 2023 12:05
   Ne preprečuje vonjav
  • [*jag0da*] 19. feb 2023 11:57
   Ne neguje
  Forum
  Zadnje objave
  Najbolj brano
  Trenutno dogaja
  Izpostavljamo
  Obstaja kar nekaj zvezdnic, katerih hčere so njihove naslednice, ali pa so jim vsaj vizualno vsaj malo podobne.